Content performance, impact en optimalisatie voor 4 landen

Wat is er bereikt

Voor Bloemenbureau Holland hebben we de impact van een digitaal magazine in kaart gebracht. Dit onderzoek was gericht op twee segmenten van Bloemenbureau Holland in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië.

Na een screening om de juiste segmenten te vinden, hebben we onder duizenden mensen binnen de twee segmenten de content performance en de impact van het magazine gemeten. Via kwalitatieve co-browsing sessies is per land en per segment uitgediept hoe de content kan worden geoptimaliseerd waarbij ons content performance wheel als basis is gehanteerd.

We hebben de aanpak van Return on Content als heel waardevol ervaren. Het leverde learnings op die we weer verder meenemen.“
Esther de Waard opdrachtgever van Return on content
Esther de Waard
Manager Strategy and Campaign